برچسب : معماری و فرهنگ

بناهای دیدنی 0

«معماری ایرانی-اسلامی» عنوان و واژه غریبی در تاریخ این مرزوبوم به شمار نمی‌رود و همچنان نشانه‌هایی از شکوه، عظمت و جلال این سبک خاص از معماری را می‌توان در آثار و ابنیه‌ به‌جای مانده از دوران گذشته در برخی نقاط کشور مشاهده کرد.

ادامه
عمومی 0

راپاپورت می‌گوید: «انتخاب‌های خاصی که جامعه روا می‌پندارد، مظهر فرهنگ آن جامعه است. در حقیقت یکی از راه‌های بررسی فرهنگ، نظرکردن به عام‌ترین انتخاب‌های جامعه است. روایی انتخاب هاست که در هر فرهنگ، اماکن و بناها را از اماکن و بناهای فرهنگ‌های دیگر متمایز می‌کند» در این نگاه معماری مقوله‌ای فرهنگی است که در بستر محیط شکل می‌گیرد؛

ادامه