در حال مرور : انتخاب نام

اسم دختر 0

تلفظ: ābān(پهلوی) آبها؛(در گاه شماری) ماه هشتم از سال شمسی؛نام روز دهم از هر ماه شمسی؛ (در اعلام) نام فرشته‌ی موکل آب و تدبیر امور مسائل آبان ماه.آبان

ادامه
اسم دختر 0

آئینه-تلفظ: ā’ine (= آیینه و آینه) سطح صاف و صیقل یافته شیشه‌ای یا فلزی که تصویر را منعکس می‌کند؛ دل عارف که حقایق در آن منعکس می‌شود ؛ آئینه

ادامه