در حال مرور : عمومی

عمومی 0

زیارت با معرفت این است که هر که امام رضا (علیه السلام) را دوست دارد، دوستان حضرت را هم دوست داشته باشد و کمکشان کند… ماجرای تاجر ثروتمند و زیارت امام رضا (ع) را ببینید.

ادامه
عمومی 0

راپاپورت می‌گوید: «انتخاب‌های خاصی که جامعه روا می‌پندارد، مظهر فرهنگ آن جامعه است. در حقیقت یکی از راه‌های بررسی فرهنگ، نظرکردن به عام‌ترین انتخاب‌های جامعه است. روایی انتخاب هاست که در هر فرهنگ، اماکن و بناها را از اماکن و بناهای فرهنگ‌های دیگر متمایز می‌کند» در این نگاه معماری مقوله‌ای فرهنگی است که در بستر محیط شکل می‌گیرد؛

ادامه
عمومی 0

در خراسان نوع دیگری از سبدبافی رواج دارد که به زبان محلی پخل بافی گویند. مواد اولیه آن از ساقه گندم تهیه می‌شود.

ادامه