نتایج جستجو : مدافع حرم (11)

چهره ها 0

شهید جواد تیموری پاسدار فداکاری که در حادثه تروریستی مجلس به شهادت رسید فقط ۲۶ سال داشت؛ اما کاری کرد که همه مدیون او هستیم.

ادامه