نتایج جستجو : رزمایش (13)

اخبار 0

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت: سفر وزیر دفاع چین به ایران نشان داد که آمادگی بسیار خوبی برای هم افزایی میان ایران، چین و روسیه در شرایط بحرانی وجود دارد که این تعاملات خود در برابر سیاست های تهاجمی آمریکا به ویژه بروز جنگ جهانی سوم نقش بازدارندگی دارد.

ادامه