نتایج جستجو : استادیوم (11)

چهره ها 0

هر منطقه شهر مالمو با خاطره و داستانی از زلاتان هویت پیدا می کند؛ خیابانی که زلاتان دوچرخه اش را از آن جا دزدید، محله ای که با رفقایش دعوا راه می انداخت و پلی در حاشیه شهر که زلاتان و پدرش توسط اوباش زیر آن خفت شدند. پسربچه ای که به جای فرار از دست اوباش شهر مالمو، به کلاس تکواندو رفت تا مبارزه را یاد بگیرد.

ادامه
چهره ها 0

وارد قفس که می شود، نفس در سینه ها حبس می شود. هنوز چند ثانیه از نواخته شدن زنگ شروع راند نگذشته که گردن حریف را می گیرد و او را به زمین می کوبد. «رضا مددی» مبارز ایرانی رشته خشن و خطرناک «ام ام ای» شاید در ایران چهره ای چندان شناخته شده نباشد اما یکی از مشهورترین ورزشکاران رشته پربیننده و جنجالی قفس در جهان است

ادامه