در حال مرور : ورزشی

اخبار 0

جباروف وقتی به ساختمان ایفمارک رسید و متوجه شد باید تست پزشکی بدهد، به همراه خود گفت: «برای من بلیت برگشت بگیر تا به ازبکستان برگردم چون امکان ندارد تست پزشکی بدهم.»

ادامه
1 2 3 11